Jurajski Szlak Pasterski

Zrzut ekranu http://jurajskiszlakpasterski.pl Od maja do grudnia 2013 roku Fundacja Przyroda i Człowiek realizuje projekt, który decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Fundusz [...]
read moree

Fundacja Przyroda i Człowiek

Zrzut ekranu http://www.przyrodaiczlowiek.pl Fundacja Przyroda i Człowiek jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony przyrody i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powstała w 2012 roku z [...]
read moree