Regulamin

Wstęp

Get On Tree to strona internetowa zawierająca bazę witryn internetowych w postaci wpisów je opisujących i do nich odsyłających .

Użytkowanie tej strony ( a w szczególności dodawanie wpisu) jest jednocześnie akceptacją poniższych zasad.

Dodawanie wpisu

Dodawane wpisy podlegają moderacji. W przypadku wpisów płatnych, opłacie podlega sam fakt zgłoszenia wpisu do moderacji, nie gwarantuje ona jego dodania.

Aby móc w uzasadniony sposób spodziewać się przyjęcia wpisu należy: opłacić podaną kwotę odpowiednim kanałem płatności(w przypadku, gdy zgłaszany typ wpisu jest płatny), a następnie dodać wpis zgodny z poniższymi zasadami, zgodność tę weryfikuje akt moderacji dokonywany przez administratora.

Dodawany wpis powinien:
  • spełniać wymogi,co do długości opisu i tytułu oraz poprawności wypełnienia wszystkich innych  pól formularza, zgodnie z zamieszczonymi przy nim wytycznymi
  • w polu adresu zawierać adres strony głównej lub istotnej (wg oceny moderatora) podstrony danej witryny
  • zawierać całkowicie unikalny opis strony, pisany w sposób poprawny gramatycznie oraz wartościowy informacyjnie
  • odsyłać do strony: zawierającej wartościowe, autorskie i unikalne(niepowielane na masową skalę) treści, ukończonej(nie w budowie), a także przyjaznej graficznie
W żadnym wypadku nie będą przyjmowane wpisy odsyłające do stron:
  • nawołujących do przemocy, wulgarnych, rasistowskich
  • zawierających treści o charakterze erotycznym
  • związanych z szeroko pojętym hazardem i zakładami bukmacherskimi
  • z tzw. warezami, torrentami i inną zawartością tego typu budzącą wątpliwości co do jej zgodności z prawem
  • naruszających polskie lub międzynarodowe prawo

Strony, do których odsyłają wpisy nie muszą być polskojęzyczne, jednak dany opisy, przynajmniej w istotnej części, powinien być napisany w języku polskim.

Na wypadek sytuacji, gdyby powyższe wymogi okazały się niekompletne, serwis zastrzega sobie prawo do odrzucania i usuwania stron bez podania przyczyny.

Płatności

Płatności za wykupywane usługi obsługują zewnętrzne serwisy. Wszelkie informacje o komplikacjach zaistniałych podczas realizacji płatności powinny być kierowane do nich, jako do usługodawców. Serwis obsługujący płatność zawsze jest wymieniony obok danych do płatności.

Odpowiedzialność

Administratorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez jej użytkowników. Materiały na niej zawarte publikowane są w dobrej wierze i mają charakter czysto informacyjny.

Korzystanie z materiałów zawartych na stronie przez osoby ją odwiedzające oraz przez jakiekolwiek osoby trzecie, znajduje się poza kontrolą administratorów strony i tym samym odbywa się na własną - tych osób - odpowiedzialność.

Pozostałe

Dane kontaktowe podane podczas dodawania wpisów stron do serwisu, mogą być sporadycznie używane w celu przesyłania informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem serwisu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin serwisów grupy GetOnTree! obowiązuje od momentu jego opublikowaniu. Grupa GetOnTree! zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu bez wcześniejszego o tym informowania.